Töötajad

Vilja Kübar

Lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli 1980.aastal. Alates 1994.a. vannutatud audiitor, alates 2010.a. vandeaudiitor. Täiendanud ennast nii audiitorite jaoks korraldatud kui ka teistel erialastel kursustel ja seminaridel. Audiitorkogu liige. Büroos töötab alates 1991.a.
Omab alates 2013. a. algusest avaliku sektori vandeaudiitori kutsetaset

Kontakt:
Tel: 742 7333
GSM: +372 507 2402
E-post: vilja@fides.ee


Toivo Alajõe

Lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli 1989. aastal. Omab audiitori kutsekvalifikatsiooni alates 1993. aastast, alates 2010 aastast vandeaudiitor. Täiendanud ennast nii audiitorite jaoks korraldatud kui ka teistel erialastel kursustel ja seminaridel. Büroos töötab alates 2007.a.
Omab alates 2012. a. lõpust avaliku sektori vandeaudiitori kutsetaset

Kontakt:
Tel: 742 7795
GSM: +372 513 6539
E-post: toivo@fides.ee

Eva Ruusamäe

Lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli majandusteaduskonna 1985. aastal. Lisaks vandeaudiitori assistendina ka väga hea töökogemus raamatupidajana. Läbinud mitmeid erialaseid täienduskursuseid. Büroos töötab alates 1996.a.

Kontakt:
Tel: 742 7288
GSM: +372 529 1442
E-post: eva@fides.ee


Anneli Kollo

Lõpetanud EPÜ raamatupidaja- ökonomistina 1992. aastal. Lisaks vandeaudiitori assistendina ka väga hea töökogemus raamatupidajana. Läbinud mitmeid erialaseid täienduskursuseid. Büroos töötab alates 1996.a.

Kontakt:
Tel: 742 7288
GSM: +372 520 4665
E-post: anneli@fides.ee


Terje Käärik

Lõpetanud Tartu Ülikooli Majandusteaduskonna kaubanduse-turunduse erialal 1994. aastal. Lisaks vandeaudiitori assistendina väga hea töökogemus raamatupidajana. Läbinud mitmeid erialaseid täienduskursuseid. Büroos töötab alates 2016.a.

Kontakt:
Tel: -
GSM: +372 513 9069
E-post: terje@fides.ee


Jaanus Üts

Lõpetanud Tartu Ülikooli Majandusteaduskonna bakalaureuseõppe ärirahanduses ja investeeringutes ning majandusarvestuses 2000. aastal. Töötanud varem varustuse ja logistika vallas autotööstuses ning finants- ja kliendihaldusjuhina veemajanduses. Koostöö bürooga alates 2010.a.

Kontakt:
Tel: 742 7795
GSM: +372 5340 9127
E-post: jaanus@fides.ee

Triinu Nava (lapsehoolduspuhkusel)

Lõpetanud 2012. aastal Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, erialaks majandusarvestus- ja finantsjuhtimine. Büroos tööl alates 2012. majandusaastast.

Kontakt:
Tel: 742 7795
GSM: + 372 5343 4883
E-post: triinu@fides.ee

Andrus Siibak

Lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli 1979. aastal. TÜ Eraõiguse Instituudi assistent 1994.a. Täiendanud ennast vabariigis nii Juristide Liidu korraldatud kui teistel erialastel seminaridel ja õppepäevadel. 1993.a. märtsis viibinud täiendusel Uppsala Ülikooli kaubandusõiguse õppetooli juures. Büroos töötab 1994. aastast. Ajavahemikul 1989-2002 lugenud TÜ õigusteaduskonnas valikkursust “Välismajandustegevuse õiguslikud alused”. Kirjutanud sel ajal artikleid ajakirjale Juridica.

Kontakt:
GSM: +372 502 3501
E-post: andrus@fides.ee