Büroost

Audiitorbüroo Fides OÜ (endise ärinimega osaühing Juristibüroo Fides) on asutatud 1990.a.  ja  algselt  tegutses erinevate õigusteenuste osutamise valdkonnas. Alates 1994. aastast lisandusid büroo tegevusele audiitor- ning raamatupidamisteenused, mis on täna ka büroo põhitegevuseks. Lisaks eelnimetatule pakume erinevaid finants-, majandus-  ja ärikonsultatsioone.

Teenuste osutamisel kasutame eesmärgipärast probleemilahendust. Eesmärgid määratleme koos kliendiga ja sellest lähtuvalt valime ühiselt eesmärgi saavutamiseks parima võimaliku tee. Oleme orienteeritud komplekssete (õigus+ majandus) lahenduste pakkumisele.

Osutame audiitor-, raamatupidamis- ja õigusabi teenuseid nii Eesti kui välismaa klientidele. Nõustame oma kliente eesti, vene ja inglise keeles.

Ühing tegutseb partnerluse põhimõttel.  Partneriteks on vandeaudiitorid Vilja Kübar ja Toivo Alajõe, audiitori assistendid Anneli Kollo ja  Eva Ruusamäe ning jurist Andrus Siibak. Oma klientide teenindamisel töötavad audiitorid koostöös juristiga ja vastupidi.
Büroo püsiklientide enamuse moodustavad äriühingud, sihtasutused, mittetulundusühingud, riigiasutused ja omavalitsusüksused, kuid pakume abi ka füüsilistele isikutele. Üle kahekümneaastase tegevuse jooksul on meie klientuur tänu erinevate kaasaegsete kommunikatsiooni- ja suhtlemisvormide kasutamisele laienenud üle terve Eesti ja sh ka välisriikidesse.

Oma klientide suhtes oleme ausad, lojaalsed, abivalmid ja tagame meile usaldatud info konfidentsiaalsuse.